Närundervisning och fjärrundervisning på över 70 språk

Modersmålsundervisning

Sedan 2011 erbjuder vi undervisning i modersmål till kommunala och fristående aktörer. Vi bedriver undervisning både på plats och genom fjärrundervisning och har lärare i över 70 olika språk. Vi erbjuder alltid en högklassig och personlig service. Vi skräddarsyr vår undervisning utifrån den enskilda skolans önskemål och den genomförs utifrån elevernas förutsättningar och självklart enligt gällande läroplan och övriga styrdokument.

Vi är specialiserade på att leverera språktjänster och strävar efter att vara bäst inom vårt område. Detta uppnår vi genom ett grundat och nära samarbete med skolorna och uppföljning av enskild varje elev, i varje språk.

Elever som har ett annat modersmål än svenska har möjlighet att läsa ämnet modersmål i grundskolan och på gymnasienivå. Syftet med undervisningen i modersmål är att bidra till att eleverna utvecklar en aktiv tvåspråkighet.

Ett välutvecklat modersmål ger goda förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och övriga ämnen. Därför är det viktigt med modersmålsundervisning.

Alla våra språktjänster erbjuds både på via distans- och fjärrundervisning samt i klassrumsmiljö.

Möjlighet för elev att läsa sitt modersmål

Vanligtvis får eleverna undervisning i sitt modersmål före eller efter ordinarie timplan, men i anslutning till elevernas vanliga skolschema.

För att kunna delta i undervisningen och vara berättigad till modersmålsundervisning är det ett krav att eleven har ett aktivt språk hemifrån och grundläggande kunskaper i detsamma.

För att stötta skolan vid en sådan situation genomför våra lärare en kartläggning av elevens kunskap som ett underlag till skolans beslut.

Oftast är adoptivbarn undantagna vissa krav. För att få tillgång till modersmålsundervisning måste eleven ha grundläggande kunskaper i språket men inte nödvändigtvis att språket är elevens dagliga umgängesspråk hemma.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska. I dagsläget undervisar vi i romani, finska och meänkieli.

För nationella minoritetsspråk finns särskilda rättigheter. En elev får läsa sitt språk även om det är bara en elev på skolan som önskar det. Kravet på grundläggande kunskaper i språket har slopats och det finns inte heller krav på att språket ska vara ens dagliga umgängesspråk.

Prövning