Fjärrundervisning i modersmål, studiehandledning och moderna språk

Fjärrundervisning

Vi erbjuder fjärrundervisning i hela Sverige för alla våra språktjänster. Beställ modersmål, studiehandledning eller vikariat i moderna språk.

Hur vi jobbar med fjärrundervisning

Fjärrundervisningen planeras utifrån uppdragsgivarens behov på samma sätt som närundervisning. Med många års erfarenhet av fjärrundervisning kan vi säkerhetsställa kvalitet och digital kompetens hos våra lärare. Vi erbjuder även beställare en genomgång av teknisk plattform för att skapa kunskap och förståelse hur vi planerar våra lektioner. När undervisningen startat gör vi löpande uppföljningar och utvärderingar hos både skola och lärare för att säkerhetsställa kvaliteten.

fjärrundervisning

Fördelar med fjärrundervisning

Fjärrundervisning är ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda språkgrupper eller enskilda elever en likvärdig möjlighet att ta del av modersmålsundervisning eller studiehandledning oavsett geografisk plats eller språk. Genom att erbjuda fjärrundervisning behöver elever inte färdas till andra skolor inom samma kommun för att ha möjlighet till undervisning

Traditionell fjärrundervisning för modersmål – skräddarsydd

För skolor och kommuner som har en grupp på minst fem elever som önskar modersmål

Fjärrundervisning med fast schema för modersmål

Ett modernt och kostnadseffektivt erbjudande för likvärdig
modersmålsundervisning i hela landet och för alla språk.

Kompetenssäkring för lärare

Våra utarbetade rutiner säkerställer att alla våra lärare behärskar fjärrundervisningens teknik och didaktik.