Skolhuvudman

Tellus Academy och Tellusskolan

Tellus Academy är en del av Tellusgruppen som startar, äger och utvecklar verksamheter inom utbildning och barnomsorg.

Genom vårt samarbete med vår syskonverksamhet, Tellusskolan, kan vi säkerställa pedagogisk kvalitet och uppfylla lagkrav och säkerställa pedagogisk kvalitet utförs all undervisning i modersmål inom språkresurser genom Telllusskolan.

Samarbete med våra förskolor och skolor inom våra systerbolag Tellusbarn och Tellusskolan ger oss möjlighet att utveckla våra erbjudanden i nära anknytning till verksamheten.