Moderna språk

Moderna språk som begrepp är ett eget ämne som används i grundskolans och gymnasieskolans kursplaner.

Kursplanen för moderna språk gäller i första hand franska, spanska och tyska men kan också gälla andra språk. Vi erbjuder undervisning i de moderna språken tyska, spanska och franska. Men vi erbjuder även i andra språk: ryska, kinesiska, italienska, arabiska, portugisiska med flera.

Inom vår organisation arbetar lärare med flerårig erfarenhet av undervisning i moderna språk (språkval) i både klassrum och på distans. Observera att våra lärare inte kan betygsätta eleverna.

Alla våra språktjänster erbjuds både på distans- och fjärrundervisning samt i klassrumsmiljö.

Fördelar med att läsa moderna språk

  • Betyg i moderna språk i grundskolan får räknas in i betygspoäng för gymnasiet.
  • Moderna språk kan ge extrapoäng i gymnasiet som höjer meritvärde på dina gymnasiebetyg.
  • Att kunna flera språk är i dag en merit. Dels ger det högre möjlighet att komma in på drömutbildningen, dels breddas möjligheterna på arbetsmarknaden.