TAKK – Tecken som alternativ kompletterande kommunikation

Alla barn har rätt till kommunikation och det är en förutsättning för lärande. Användning av tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) i förskolan har flera fördelar.  Genom att erbjuda olika kommunikationsverktyg kan man möjliggöra delaktighet för alla barn oavsett individuella utmaningar eller språkliga förmågor. TAKK är ett visuellt hjälpmedel för att förstärka talat språk och kan användas i förskolan för att underlätta kommunikationen med barn som har svårigheter att förstå och uttrycka sig verbalt. TAKK främjar språkutvecklingen hos alla barn i förskolan.

För vem:

Pedagoger som arbetar på förskola.

Upplägg:

4 tillfällen; 3 timmar första träffen och 2 timmar resterande träffar.. Utbildningen kan genomföras digitalt eller på plats utifrån önskemål.

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge kunskap om betydelsen av TAKK samt förmåga att främja god kommunikation med hjälp av TAKK.

  • Deltagarna ska få grundkunskap i TAKK/alla barns rätt till kommunikation.
  • Deltagarna ska efter kursen praktiskt kunna använda TAKK i vardagliga situationer på förskolan.