Dialogic Book Reading (DBR)

Dialogic Book Reading (DBR) är en evidensbaserad metod som visat på goda resultat i att stödja barn i att utveckla sitt språk och lära sig nya ord och begrepp genom planerad och systematisk högläsning. Metoden innebär att barnen blir aktiva i dialog med stöd av pedagogens språkstrategier och lästeknik.

Tellusbarn har sedan 2019, med start i ett forskningsprojekt, arbetat med högläsningsmetoden. Vi har implementerat metoden på Tellusbarns förskolor genom att utbilda personal i läsmetoden. Resultat visar att barn som tidigare har haft svårt att bibehålla koncentration och intresse under bokläsning har blivit mer engagerade, intresserade och verbalt aktiva. DBR har bidragit till att barnen har utvecklat sitt ordförråd och metoden har gett pedagoger ett mål för bokläsning där barns språkutveckling kan följas över tid. DBR har bidragit till att öka intresset för böcker och bokläsningens status har höjts hos både barn och personal. Dialogic Book Reading har även bidragit till att stärka relationer mellan barn och personal i förskolan.

För vem:

Pedagoger som arbetar på förskola.

Upplägg:

3 tillfällen, totalt 7 tim. Däremellan tillkommer tid för att förbereda böcker samt att läsa med metoden i barngrupp. Inköp av två böcker/deltagare tillkommer. Utbildningen kan genomföras digitalt eller på plats utifrån önskemål.

Syfte och mål:

Kursen syftar till att ge teoretisk och praktisk kunskap i högläsningsmetoden för att systematiskt kunna arbeta med att främja barns ord- och språkutveckling.

  • Deltagarna ska få kunskap om högläsningens betydelse för barns språkutveckling.
  • Deltagarna ska få teoretisk kunskap om metodens lästeknik och språkstrategier.
  • Deltagarna ska få praktisk kunskap i att arbeta med metoden i barngrupp.