Specialpedagogiska tjänster förskola

Tellus Academy har utbildade specialpedagoger som har god kännedom om förskolans verksamhet. De har erfarenhet av att hålla i utbildningar, föreläsa och handleda för att stödja pedagogerna i deras arbete med inkludering och tillgängliga lärmiljöer.