Människan och maskin – för bättre skola

Kentaur

Med den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) kommer digitaliseringen i skolvärlden att accelerera de kommande åren. Ett av dessa utvecklingsområden är applikationer som baseras på Open AI-teknologi. Med hjälp av denna teknik kommer skolornas arbete med texter, både i pedagogiska sammanhang och för administrativa uppgifter, att förändras i grunden. Genom att utnyttja kraften i AI kommer skolans arbete bli bättre och effektivare. Tellusgruppen väljer att vara med och utveckla AI i skolan i projektet ”Kentaur”.

Namnet Kentaur syftar till samarbetet mellan människor (lärare) och maskin (AI-verktyget). Precis som kentaurer kombinerar mänskliga och hästlika egenskaper, kombinerar verktyget mänsklig pedagogisk expertis med maskinell snabbhet och noggrannhet för att underlätta arbetet i skolan.

Kentaurs vision är att bidra till utbildningssektorn genom att använda chatbot-teknologi, specifikt baserad på GPT (Generative Pre-trained Transformer). Vi strävar efter att skapa verktyg som kan avlasta pedagogisk personal med administrativa och repetitiva uppgifter. Vi vill på så vis bidra till att frigöra värdefull tid för relationsskapande ledarskap och kreativa lektionsupplägg.

Vår vision sträcker sig bortom att bara minska arbetsbelastningen; vi strävar efter att omdefiniera och förbättra hela utbildningsupplevelsen genom att låta teknologin stödja och förstärka det mänskliga engagemanget.

Kentaurs första utbud av AI baserade verktyg beräknas vara klar för extern användning under senare del av vårterminen.