Handledning/rådgivning

Vi kan erbjuda handledning och rådgivning utifrån behov. Detta för att hjälpa er att identifiera möjligheter samt undanröja hinder i lärmiljön som ligger i vägen för barnet/barngruppens utveckling och lärande.

Tjänster:

  • Handledning kring kartläggningsarbete på grupp- och/eller individnivå
  • Handledning/rådgivning kring anpassningar och insatser.