Om oss

Skolans flexibla och specialiserade samarbetspartner

Tellus Academy – en del av Tellusgruppen

Tellus Academy är förskolans och skolans professionella samarbetspartner för specialiserade utbildningsinsatser inom språk, elevhälsa och pedagogisk utveckling.

Med över 10 års erfarenhet

Verksamheten startade 2011 och erbjuder språktjänster i moderna språk, modersmål samt studiehandledning. Undervisning erbjuds och bedrivs både som när- och fjärrundervisning i över 70 språk. Sedan 2023 är vi en del av Tellusgruppen, vilket har ytterligare förstärkt vår kapacitet genom tillgång till resurs, kompetens och expertis inom utbildningssektorn.

Anpassad undervisning

På Tellus Academy strävar vi alltid efter att erbjuda en högklassig och personlig service, där undervisningen skräddarsys individuellt för varje skola och kommun. Med fokus på elevernas individuella förutsättningar och självklart enligt gällande läroplan och övriga styrdokument, är det en naturlig del av vår arbetsmetodik att anpassa undervisningen efter varje skolas unika behov och förutsättningar.

Tellus Academy säkerställer med rätt insatser

Tellus Academy har stor erfarenhet av språktjänster, både för kommunala och fristående aktörer.

För varje enskild huvudman är det en utmaning att tillhandahålla resurser som både är kostnadseffektiva och kvalitativa inom skolans olika verksamhetsområden. Tellus Academy säkerställer att skolan får korrekta insatser där och när det gör mest nytta.

Våra tjänster