Specialpedagogisk dokumentation

När förskolan identifierar ett barn i behov av anpassningar och/eller särskilt stöd är det lämpligt att upprätta en pedagogisk kartläggning och eventuellt en handlingsplan. Detta för att kontinuerligt kunna följa upp och utvärdera insatserna. Dokumentation behövs för att planera och utvärdera om insatsen har haft önskad effekt. Barns behov av särskilt stöd är situationsbundet. Behovet är relaterat till vad som händer i mötet mellan barnet, personalen och miljön.

För vem:

Pedagoger som arbetar på förskola.

Upplägg:

2 tillfällen, 2 timmar/träff. Utbildningen innehåller föreläsning varvat med kollegiala diskussioner. Utbildningen innebär praktiskt arbete mellan tillfällena utifrån en uppgift. Utbildningen genomförs digitalt.

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att öka kompetensen kring den specialpedagogiska dokumentationen genom att få verktyg för att reflektera över den egna förskolans arbetsmetoder och undervisning så att den stödjer varje enskilt barns utveckling och lärande.

  • Deltagarna ska få kunskap i kartläggningsarbete (Hur skriver man en kartläggning, (vad ska man skriva och vart, när gör man en kartläggning, vad behöver man titta efter).
  • Deltagarna ska få kunskap om anpassningar (organisation-, grupp- och individnivå), skillnad på anpassningar och särskilt stöd.
  • Deltagarna ska få kunskap om hur man upprättar en handlingsplan.
  • Deltagarna ska få kunskap kring uppföljning och utvärdering av insatser och anpassningar.