Prövning på modersmålet

Det finns möjlighet att göra en särskild prövning i ämnet modersmål. Enligt läroplanen är prövning en bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Det innebär att elevens kunskaper i ämnet modersmål prövas både muntligen och skriftligen och bedöms och betygsätts utifrån hela kursplanens kunskapskrav.

En elev som önskar prövning i något språk eller modersmål rekommenderas att i första hand vända sig till sin skola. Rektor beslutar om prövning ska erbjudas. Prövning kan sedan beställas hos oss. Vår lärare genomför prövningen med eleven på överenskommen tid och plats.

Prövningen omfattar följande moment: hörförståelse, läsförståelse, muntlig och skriftlig framställning. Ibland behöver eleven förberedas med extra lektioner inför prövningen. Då omfattar uppdraget sammanlagt ungefär fem timmar.