fbpx

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på Tellusbarn. Vi är varsamma när vi hanterar dina personuppgifter och du kan känna dig trygg med att de hanteras på ett korrekt sätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Det gäller självklart oavsett om du är anställd, vårdnadshavare eller elev. Vi arbetar efter följande principer när det gäller hanteringen av dina personuppgifter:

 • Din integritet respekteras och värnas
 • Du har rätt till tydlig information om hur uppgifterna behandlas
 • Vi samlar inte in mer personuppgifter än nödvändigt
 • Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade
 • Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma
 • Vår personal utbildas kring hur personuppgifter ska hanteras
 • Uppgifterna sparas inte längre än vad som behövs
 • Dina personuppgifter säljs inte till andra företag
 • Dina rättigheter i korthet

Dina rättigheter i korthet
Du kan när som helst begära att:

 • få en kopia av dina personuppgifter.
 • få rätta och radera dina personuppgifter.
 • invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Tips! Här kan du läsa mer om GDPR:
https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss på Tellusbarn om du har några frågor.