Modersmål och språktjänster i hela Sverige

Skolans professionella samarbetspartner

Vi stöttar skolor och kommuner i hela Sverige med att erbjuda högkvalitativ språkundervisning till elever med annat modersmål än Svenska. Vi är specialiserade på modersmål, studiehandledning samt moderna språk och har lärare i över 70 olika språk. Vi hanterar och anpassar undervisningen efter behov och målsättningen är alltid att kunna överträffa skolornas förväntningar när det kommer till språkundervisning.

Med över 10 års erfarenhet inom språkundervisning jobbar vi med välutarbetade rutiner för planering och undervisning allt enligt läroplan och övriga styrdokument. Vår undervisning skräddarsys utifrån skolornas önskemål och genomförs utifrån elevernas förutsättningar.

Fjärrundervisning med modersmål och studiehandledning


Tellus Academy är en del av Tellusgruppen. Tellusgruppen startar, äger och utvecklar verksamheter inom utbildning och barnomsorg. Samarbete med våra förskolor och skolor inom våra systerbolag Tellusbarn och Tellusskolan ger oss möjlighet att utveckla våra erbjudanden i nära anknytning till verksamheten.

Kontakta oss för konsultation

070-407 92 32

Vi hjälper er igenom alla steg. Varma hälsningar, Gabriel

Eller lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar

Beställning från skolan

Beställning på antal språk, elever och åldrar samt eventuellt önskat schema mottas från skola.

Uppstart

Tellus Academy bokar in kvalitetssäkrade lärare baserat på behov och tillgänglighet och bekräftar med skola.

Genomförande

Lektioner utförs enligt avtal och löpande uppföljningar rapporteras in. Kvalitetsansvarig följer upp undervisning under hela terminen.