Dekorativa moln

Schemalagd läxhjälp

Schemalagd läxhjälp för bästa resultat!
Vi sätter tillsammans upp ett schema med återkommande läxhjälpstimmar.

Varje elev är unik. Vi börjar gärna med ett samtal för att tydligt förstå vilka behov ni har och hur målbilden ser ut. Vi jobbar individuellt med varje familj för att ta fram den bästa coachen till just er.

Tillsammans väljer vi den studiecoach som vi tror passar bäst utifrån elevens personlighet och kunskapsnivå. All hjälp startar med ett testpass och när alla är nöjda kör vi på med det upplägg som passar bäst.

Studiecoach och elev sätter upp olika delmål och slutmål för att studiestödet ska bli så konkret som möjligt. Det hjälper både eleven och coachen att se vilken utveckling som görs.

Kontakta oss för
mer information

Vår lärarchef kontaktar dig inom 24 timmar,
eller ring oss direkt på 010 -178 79 00.

    integritetspolicyn

    Varför välja Tellus Academy

    Vi skapar en inspirerande läxhjälp för alla ämnen.

    Motivation och studieteknik är minst lika viktigt som ämneskunskap.

    Våra studiecoacher hjälper eleven att vilja utvecklas och är en ungdomlig förebild för eleven.