fbpx

GDPR – policy för personuppgifter

Dina uppgifter är viktiga för oss

Din personliga integritet och hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Nanny by Tellus behandlar dina uppgifter vill vi informera vad som gäller från vår sida.

1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur Nanny by Tellus AB (559100-5110) nedan kallat bolaget hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som anmäler intresse för att:

 • Bli kund hos oss
 • Är aktiv kund hos oss
 • Har varit kund hos oss

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, personnummer, adress.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

När du mejlar eller ringer in en intresseanmälan gällande hjälp hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter
 • Ditt personnummer
 • Din e:post
 • Din adress
 • Uppgifter kring allergier när sådan uppgift behövs
 • Antalet barn samt åldrar på dessa

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Bekräfta identitet på dig som kund
 • Hantera och leverera den barnvakttjänst som beställs
 • Vid leverans av tjänst kommer dina kontaktuppgifter som namn, telefonnummer och adress förmedlas till tilldelad barnvakt/er.
 • Kunna skicka fakturor samt ansöka om RUT-avdrag via Skatteverket
 • Kunna genomföra marknads eller kundundersökningar

4. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen och för en tid på 36 månader. Därefter raderas dina uppgifter så de inte kan kopplas till dig.

5. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Bolaget säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Däremot kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som tillhandahåller kundservicesystem, avtalssystem, tidrapporteringssystem och betalningsförmedling, kundundersökningar, IT-tjänster och eventuella kreditupplysningar.

När en 3:e part hanterar personuppgifter för Bolagets räkning ska parten alltid ingå ett så kallat personuppgiftsavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. En 3:e part får enbart den information som krävs för att kunna utföra sina tilldelade uppgifter, exempelvis får avtalssystemet enbart personuppgifter som rör avtal.
När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. SÄKERHET FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Bolaget hanterar endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den optimala tjänsten för våra nya, befintliga och gamla kunder.

7. DINA RÄTTIGHETER

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett utdrag. En begäran ska skickas med post till Bolagets kontor. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig samt med bifogad bild på legitimation. Detta för att säkerhetsställa av uppgifterna lämnas till rätt person.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig.

8. KONTAKTUPPGIFTER

Nanny by Tellus AB (559100-5110) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig undertecknad begäran som skickas till:

Nanny by Tellus Tegnérgatan 35 111 61 Stockholm

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer, bidl på legitimation samt personnummer.

Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.