Så fungerar det

DITT BEHOV

Vår process är enkel, beprövad och noga kontrollerad. Vi börjar gärna med ett samtal för att tydligt förstå vilka behov ditt barn har. Ring våra rådgivare på 010-178 7900 eller gör en intresseanmälan.

PERSONLIG MATCHNING

Tillsammans väljer vi den studiecoachen som passar ditt barn och dess önskade resultat.

LÄXHJÄLPEN ÄR IGÅNG!

Vi börjar alltid med en första träff där eleven får presentera sina mål för studiecoachen. Känns allt bra efter det träffas eleven och studiecoachen efter det schema ni önskar.

Bli kontaktad för Läxhjälp

Vi kontaktar dig inom 24 timmar, eller ring oss direkt på

  Namn

  E-post

  Telefonnummer

  Våra lösningar

  Lågstadiet

  De första åren i skolan lägger grunden till fortsatta studieresultat. Studiecoachen lägger därför extra stor vikt vid att motivera eleven till ett lustfyllt lärande och att "knäcka koder" i basämnen.

  Mellanstadiet

  I mellanstadiet arbetar studiecoachen fortsatt med eleven med motivation och studieteknik, hela tiden med målet att utveckla ett lustfyllt lärande. Eleven kan vid varje session få hjälp med flera ämnen.

  Högstadiet och Gymnasiet

  Eleven och studiecoach tar gemensamt fram en arbetsplan utifrån elevens önskade resultat. På ett effektivt sätt arbetar elev och studiecoach med ett ämne per session. självklart kan samma studiecoach hjälpa till med flera ämnen.